COVID-19 YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI – STANDART

products-header-img

Covid-19 (Koronavirüs) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası (STANDART PAKET)

Covid-19 Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışında koronavirüse yakalanılması durumunda tıbbi tedavi masrafları 30.000 Eur limit dahilinde karşılanmaktadır.

Eğitim/iş/turistik amaçlı yapılan yurtdışı seyahatler için vize başvuruları esnasında zorunlu olarak Covid-19 teminatının dahil olduğu seyahat sağlık sigortası talep edilmektedir.

Yurtdışı seyahatlerinizde ihtiyacınız olabilecek Covid-19 Seyahat Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgi alabilmek ve poliçe satın alma sürecine ilişkin konularda destek için aşağıda yer alan mail ve telefon adreslerimiz üzerinden her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

info@seyahatsigortam.com

0212 296 50 81

TEMİNATLAR VE AÇIKLAMALARI

1) Tıbbi Tedavi Teminatı (Covid-19)

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April; hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI Sigorta namına ödeyecektir. Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Daha önceden var olan ve kronik hastalıklar kapsam dışıdır.

Sigortalıların seyahatleri esnasında Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ayakta ve yatarak tedavi görmeleri halinde doğacak tıbbi tedavi giderleri, tıbbi tedavi teminatı limitleri dahilinde teminat kapsamına alınmıştır.

2) Covid-19 Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması

Yurtdışında Covid-19 tespit edilmesi ve sigortalının karantina altına alınması nedeniyle yurtdışında gerçekleşecek otel konaklama giderleri poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altındadır.

3) Tıbbi Danışmanlık/ Medical Bilgi/Organizasyon

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda April Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

4) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati-Medikal Transfer

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve April’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun

düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak April’in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April’in doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

5) Sigortalının Cenazesinin Nakli

Sigortal’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde April; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

6) Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine April, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

ÖZEL NOTLAR

  • Savaş olan ülkeler teminat dışı olup ülke adı poliçede belirtilmemiş olsa dahi teminat verilmez.
  • Yurtdışı Seyahat poliçeleri en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. TC sınırları içerisine giriş yapılmadan 92 günü aşan seyahatlerde yeni bir poliçe düzenlense dahi teminatlar geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz. Yapılan yeni poliçe/ler geçersiz sayılır