YABANCILAR YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI (GENİŞ VİZE)

products-header-img

YABANCILAR YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI (GENİŞ VİZE)

Bu ürün, sigorta ettiren acente ya da TC vatandaşı olması kaydıyla, sadece pasaport numarası ile satın alınabilmektedir. Sigortalının pasaport bilgileri yeterlidir.

Kapsamlı vize poliçesi olarak da geçer. Yurtdışı vize alımlarında gerekli olan 30.000 EUR tıbbi tedavi teminatı içeren poliçedir. Vize ihtiyacı olmayan kişiler de seyahat halindeyken ani olarak hastalanma veya yaralanma durumunda kendilerini güvenceye alabilmek adına yaptırabilir. Buna ek olarak, Tarifeli Havayolu Uçuslarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj ve Gecikmeli Bagaj teminatlarını içerir.

Satın almak için buraya tıklayınız.

TEMİNATLAR VE AÇIKLAMALARI

1) Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April; hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI Sigorta namına ödeyecektir. Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Daha önceden var olan ve kronik hastalıklar kapsam dışıdır.

2) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve April’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak April’in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April’in doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

3) Sigortalının Cenazesinin Nakli

Sigortal’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde April; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

4) İlaç Gönderilmesi Organizasyonu

April ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı’nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı’ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları HDI namına April tarafından karşılanacaktır.

5) Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine April, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

6) Tıbbi Danışmanlık/ Medical Bilgi/Organizasyon

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda April Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

7) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

Sigortalı’nın Türkiye dışındaki seçtiği teminat bölgesinde poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, HDI namına April sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Organizasyon April tarafından sağlanacaktır.

8) Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati

HDI namına April sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını (Ekonomi sınıfı uçak bileti) karşılayacaktır. Organizasyon April tarafından sağlanacaktır.

9) Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması

HDI namına April sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere konaklama masraflarını karşılayacaktır. Organizasyon April tarafından sağlanacaktır.

10) Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında April, sigortalının Daimi İkametgah Ülkesi’ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların April’e ibraz edilmesi gereklidir. Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

11) Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, HDI namına April sigortalının Daimi İkametgahı’na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların April’e ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi). Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

12) Tarifeli Havayolu Uçuşlarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi’nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile HDI namına April Sigortalı’ya poliçe üzerinde yazan limit dahilinde ödeme yapacaktır. HDI namına April tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı’ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı’nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır.

13) Gecikmeli Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile April, Sigortalı’ya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını April ‘a göndermesi koşuluyla limit dahilinde ödeme yapacaktır.

14) Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet (Borç Olarak)

Şirket, teminat bölgesindeki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigorta’lıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.

Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı April’e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.

Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede belirtilmiştir. (Borç olarak)

Sigortalı, bu madde çerçevesinde yapılan ödemeleri 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

ÖZEL NOTLAR

  • Savaş olan ülkeler teminat dışı olup ülke adı poliçede belirtilmemiş olsa dahi teminat verilmez.
  • Yurtdışı Seyahat poliçeleri en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. TC sınırları içerisine giriş yapılmadan, 92 günü aşan seyahatlerde yeni bir poliçe düzenlense dahi teminatlar geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz. Yapılan yeni poliçe/ler geçersiz sayılır.