COVID-19 YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

products-header-img

Covid-19 (Koronavirüs) Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası

Covid-19 Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtiçinde koronavirüse yakalanılması durumunda tıbbi tedavi masrafları 10.000 TL limit dahilinde karşılanmaktadır.

Yurtiçi seyahatlerinizde ihtiyacınız olabilecek Covid-19 Seyahat Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgi alabilmek ve poliçe satın alma sürecine ilişkin konularda destek için aşağıda yer alan mail ve telefon adreslerimiz üzerinden her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

info@seyahatsigortam.com

0212 296 50 81

TEMİNATLAR VE AÇIKLAMALARI

1) Tıbbi Tedavi Teminatı (Covid-19)

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April; hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI Sigorta namına ödeyecektir. Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Daha önceden var olan ve kronik hastalıklar kapsam dışıdır.

Sigortalıların seyahatleri esnasında Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ayakta ve yatarak tedavi görmeleri halinde doğacak tıbbi tedavi giderleri, tıbbi tedavi teminatı limitleri dahilinde teminat kapsamına alınmıştır.

2) Covid-19 Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması

Yurtiçi seyahat esnasında Covid-19 tespit edilmesi ve sigortalının karantina altına alınması nedeniyle yurtdışında gerçekleşecek otel konaklama giderleri poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altındadır.

3) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve April’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak April’in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April’in doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı

ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

4) Sigortalının Cenazesinin Nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde April; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

5) İlaç Gönderilmesi Organizasyonu

April ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı’nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı’ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları HDI namına April tarafından karşılanacaktır.

6) Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine April, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

7) Tıbbi Danışmanlık

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda April Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

8) Medical Bilgi/Organizasyon

Acil bir durumda, April TÜRKİYE sağlık ekibi, sigortalıya en yakın hekimin, hastanenin ve kliniğin isim ve adres bilgilerini sağlar. Masraflar sigortalı tarafından ödenir.

9) Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması

HDI namına April sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere konaklama masraflarını karşılayacaktır. Organizasyon April tarafından sağlanacaktır.

10) Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında April, sigortalının Daimi İkametgah Ülkesi’ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların April’e ibraz edilmesi gereklidir. Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

11) Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması

April, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde, April söz konusu bagajı Daimi İkametgah’a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

12) Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi’nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile HDI namına April Sigortalı’ya poliçe üzerinde yazan limit dahilinde ödeme yapacaktır. HDI namına April tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı’ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı’nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ NOTLAR

  • Sigortalının asistans teminatlarından faydalanmasına yönelik taleplerde 0 90 212 370 29 11 no’lu telefon numaralarının aranması ve yönlendirme alınması hizmetlerden faydalanılması için ön koşuldur. Seçilen alternatife ait numara aranmadan yapılacak hiçbir masraftan HDI Sigorta A.Ş sorumlu değildir.
  • Yanlış beyanda bulunulması durumunda poliçe geçerli sayılmayacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
  • Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.
  • Tıbbi tedavi teminatı vb. harcamalarda hastane masrafları yalnızca poliçe üzerindeki sigortalı için geçerlidir. Refakatçi konaklamaları, yemekleri vb. teminat haricidir.