TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI (YURT DIŞI)

products-header-img

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI (YURT DIŞI)

Kayak ve surf gibi standart sporlar dahil olmak üzere hava ve motor sporlarını da içeren yurt dışı seyahatlerinizde (Avrupa ve tüm Dünya) standart seyahat sigortasının karşılamadığı teminatları bu sigorta ile satın alabilirsiniz.

Bu ürünü satın almak için info@seyahatsigortam.com ya da 0212 296 50 81 numaralı telefondan bizimle iletişim kurabilirsiniz.

EXTREME SPOR SEYAHAT SİGORTASI

Teminatlar Tüm Dünya EURO
Tıbbi Tedavi 30.000
Arama ve Kurtarma 15.000
Tıbbi Nakil ve geri dönüş 1.500
Cenaze Nakli Dahil
Hukuki Danışmanlık Dahil
Acil Mesajlar Limitsiz
Genel Bilgi Limitsiz
Nakit Avans 1.500
Tıbbi Danışmanlık Dahil
Kanuni İşlemlerle ilgili Kefalet 5.000

TEMİNATLAR

1. Tıbbi Tedavi

Sigorta süresince bir spor kazası durumunda ve bu poliçe kapsamında acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya yaralanması durumunda, Asistans şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Kapsam içerisinde olan sporlarla ilgili ya da acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi durumunda, Tüm Dünya kapsamında (Türkiye Hariç) 30.000 EUR. ya kadar, Türkiye sınırları içerisine ise 2.500 TL’ye kadar tıbbi, farmasotik ve hastane giderlerini kapsam içerisinde olacaktır.

2. Tıbbi Nakil

Bir kaza durumunda, doktor tavsiyesi üzerine Asistans Şirketi yaralıyı kaza yerine en yakın ve en iyi donanımlı hastaneye ulaşım ödemesi ve tıbbi tedaviyi organize edecektir.

Sigortalı yattığı hastanede 7 günden fazla kalması ve yanında refakatçi gerekiyorsa, Asistans Şirketi sigortalı tarafından istenilen bir yakınının seyahat organizasyonunu yapacaktır.

3. Yaralı Sigortalının Geri Gönderilmesi

Asistans Şirketi Yaralı Sigortalının seyahat tarihi ilan edildiğinde, Sigortalıyı Türkiye’de ikamet ettiği yere gönderme ve ödeme organizasyonunu üstlenecektir.

4. Arama ve Kurtarma

Asistans Şirketi durum nedeniyle sigortalı ve beraberindeki  kişileri kurtarma ve araştırma giderlerini Türkiye dışında olay başına 15.000 EUR.ya kadar, Türkiye içinde olay başına  10.000 TL ye kadar  kapsamı içindeki sporlarda karşılamaktadır.

5. Cenazenin Ulaştırılması

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki bir durum nedeniyle vefatı halinde Asistans şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edip ödemeyi yapacaktır.

Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

6. Hukuki Danışmanlık

Spor esnasında, sigortalıya bedensel zarar getirecek bir kaza geçirirse,sigortalı kaza sorumlusuna karşı yasal işlem başlatır.İlk mahkeme haricinde  sigortacı gerekirse,kaza sorumlusuna dava açacaktır.

7. Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet

Spor esnasında sigortalı, yerel makamlar tarafından cezai bir kefalet bağı ödenmesine tabi ise, Asistans Şirket yurtdışında 5.000 EUR. Ya, yurtiçinde ise 5.000 TL ye kadar karşılar. Sigortalı, bu madde çerçevesinde yapılan ödemeleri faturayı aldıktan sonra 15 gün içinde asistans şirkte iade etmekle yükümlüdür.

8. Nakit Avans

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı’nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yurtdışında 1.500 € limit dahilinde, yurtiçinde ise 1.500 TL limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar Sigortalı’ya verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket’e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır.

9. Tıbbi Danışmanlık

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda asistans şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir.

10. Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Asistans Şirket, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

İLGİLİ SPORLAR

Her sporu; 6000 m üzerinde dağcılık, yarış kızağı, olimpiyat luge, tehlikeli hayvan avcılığı, iskelet, mağaracılık, hava sporları dışında. (uygun ek prim ödenmiş ise), (motor sporları ve hava sporları da uygun ek prim karşılığında karşılanır)

 436 ÜRÜN EK PRİM UYGULAMASI:

65 yaşa kadar yukarıdaki primler uygulanır. Maksimum sigortalanma yaşı 80 dir.

66-70 yaş %50 sürprimli

71-75 yaş %100 sürprimli

76-80 yaş %200 sürprimli

81 yaş ve üzeri kesilmiyor.

TEMİNAT DIŞI HALLER

1. SOMPO JAPAN Sigorta ve Asistans Şirket, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi’ne ait gümrük kapısından girişine kadar (hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır.

2. SOMPO JAPAN Sigorta’nın ve Asistans Şirket’in, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

Bu poliçe aşağıdaki olaylardan biri tarafından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kaza ödemez.

 • Bir doktor tarafından sipariş edilen ilaçlar, uyuşturucu veya ilaç kullanımı
 • Alkollü devlet yasaklarına uyulmaması, resmi kurumlara saygı gösterilmemesi.
 • İntihar ya da intihar girişimi, kişinin kendini yaralaması yaralanma,
 • Savaş motorları, silah, av için kullanılanlar da dahil olmak üzere, işlem ya da bakımının yapılması
 • Bahis katılımı suçları, kavgalar (kendini savunma durumunda dışında),
 • Tabii felaketler ile bu poliçenin yerine getirilmesi imkansız hale getiren ve özel olarak yasaklanması, yerel, ulusal veya uluslararası makamlar tarafından karar verilen durumlar.
 • İç veya dış savaşlar, ayaklanmalar grev, terör veya sabotaj davranışları.
 • Herhangi bir radyoaktif belirtisi.
 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma, bu yarış ve turnuvalar öncesinde veya sırasında hazırlık, kamp dönemi, eğitim süreci esnasında oluşabilecek hasarlar kapsam dışındadır.
 • 6000 m üzerinde Dağcılık, yarış kızağı, Olimpik luge, tehlikeli hayvan avcılığı, iskelet, dahil olmak üzere Mağaracılık, Hava sporları (hava spor ek prim ödenerek kapsam içerisine alınabilmektedir): Kitesurf, yamaç paraşütü, Microlight, Delta kanat, paraşüt, planör vb … Spor motorları dahil olmak üzere (motor sporları ek prim ödenerek kapsam içerisine alınabilmektedir): motosiklet, Quad, Snowmobile, vb …
 • Doğa ve macera hücumuna amatör katılımı için asistans şirketinin ön onayının alınması gerekmektedir.

3. Avrupa dışındaki ülkelerden hava ambulansı ile tıbbi nakil.

4. SOMPO JAPAN Sigorta ve Asistans Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) SOMPO JAPAN Sigorta ve Asistans Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı’nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)

b) Sigortalı hasarın meydana geldiği andan itibaren hiç bir işlem yapmadan ilk olarak poliçe üzerinde belirtilmiş olan asistans şirketi aramakla yükümlüdür. Asistans şirketin aranmaması durumunda teminatlar geçersiz sayılacaktır.

c) Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi’ne döndükten sonra oluşan masraflar.

d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Savaş olan ülkeler teminat dışı olup ülke adı poliçede belirtilmemiş olsa dahi teminat verilmez.
 • Yurtiçinde 86, yurtdışında ise 81 yaş ve üzerindeki kişiler için teminat verilmemektedir.
 • Yurtdışı poliçesinde teminat poliçe vadesi dahilinde diğer bir ülke gümrüğünden girişte başlar, vade sonu tarihinden önce olsa bile Türkiye gümrük kapısında biter.
 • Yurtdışında asistans hizmetleri olarak belirtilen hizmetler Sompo Japan Sigorta A.Ş adına şirketin anlaşmış olduğu Asistans Şirket tarafından verilmektedir.
 • Sigortalının asistans teminatlarından faydalanmasına yönelik taleplerde 0 90 212 370 29 29 no’lu telefon numaralarının aranması ve yönlendirme alınması hizmetlerden faydalanılması için ön koşuldur.
 • Yanlış beyanda bulunulması durumunda poliçe geçerli sayılmayacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.
 • Uluslararası taşımacılık şirketlerinde şoför olarak çalışan kişilere poliçe düzenlenememektedir.
 • Poliçede yer alan tüm İngilizce ifadeler ve/veya aşağıdaki asistans teminatlarının İngilizce metinleri serbest çeviri olup; çeviriye ilişkin herhangi bir anlaşmazlık halinde Türkçe metinler geçerli olacaktır.

EK 1. ACİL HASTALIKLAR LİSTESİ

1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum

2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.

3. Zehirlenmeler (hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)

4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.

5. Trafik Kazası

6. Ani Felçler

7. Migren (Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları olması durumunda geçerlidir)

8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri

9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.

10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.

11. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.

12. Yüksekten Düşme(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)

13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması

14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.

15. Elektrik Çarpması

16. Ciddi Göz Yaralanmaları (göz kaybına neden olacak durumlarda geçerlidir)

17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj vb (faili belli olmayan durumlarda geçerlidir)

18. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.

19. Suda Boğulma

20. Donma, Soğuk Çarpması

21. Isı Çarpması

22. Ciddi Yanıklar

23. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.

24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı

25. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.

26. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.

27. Tecavüz

28. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.