TC VATANDAŞLARI YURT İÇİ SEYAHAT SİGORTASI (GENİŞ)

products-header-img

TC VATANDAŞLARI YURT İÇİ SEYAHAT SİGORTASI (GENİŞ)

Yurtiçinde yapılacak seyahatlarde, kişinin/kişilerin  ani olarak hastalanması veya yaralanması durumunda yararlanabilecegi teminatlara ek olarak Tarifeli Havayolu Uçuslarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj ve Gecikmeli Bagaj gibi teminatları da içeren kapsamlı bir seyahat sigortasıdır.

Satın almak için buraya tıklayınız.

PLAN II

TEMİNATLAR VE AÇIKLAMALARI

1) Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April; hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI Sigorta namına ödeyecektir. Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Daha önceden var olan ve kronik hastalıklar kapsam dışıdır.

2) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve April’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak April’in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April’in doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

3) Sigortalının Cenazesinin Nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde April; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

4) İlaç Gönderilmesi Organizasyonu

April ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı’nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı’ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları HDI namına April tarafından karşılanacaktır.

5) Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine April, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

6) Tıbbi Danışmanlık

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda April Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

7) Medical Bilgi/Organizasyon

Acil bir durumda, April TÜRKİYE sağlık ekibi, sigortalıya en yakın hekimin, hastanenin ve kliniğin isim ve adres bilgilerini sağlar. Masraflar sigortalı tarafından ödenir.

8) Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması

HDI namına April sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere konaklama masraflarını karşılayacaktır. Organizasyon April tarafından sağlanacaktır.

9) Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri  Dönüş

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında April, sigortalının Daimi İkametgah Ülkesi’ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların April’e ibraz edilmesi gereklidir. Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

10) Katılımcının Tur İptali

Katılımcı seyahat acentesine ödemesini gerçekleşmiş ise seyahat başlangıç tarihinden ve kullanılacak olan aracın kalkış saatinden önce ( uçaklar için bilet üzerinde hava alanında olunması gereken saat geçerlidir.) aşağıda belirtilen hallere bağlı olarak seyahati iptal ettirmek zorunda kalması durumunda seyahat acentesinin geri ödeme yapamayacağı miktarı poliçe limitleri dahilinde temin etmektedir.

 • Sigortalının ölümü, ciddi kaza veye hastalık durumu
 • Sigortalının eşi ve/ veya çocuklarının ölümü, ciddi kaza veye hastalık durumu
 • Sigortalının evinin aniden yanması ya da doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi
 • Sigortalının işyerinin aniden yanması ya da doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi

Hasar talebinde bulunurken tüm hallerin sigortalı tarafından belgelenmesi ön şarttır. (Ölüm raporu, hastaneden hastalığa ilişkin rapor, polis tutanağı, itfaye raporu, tapu, ikametgah belgeleri ibraz edilecektir.)

İstisna olan haller: Rehabilitasyon tedavileri, psikolojik rahatsızlıklar, estetik tedaviler, diş tedavileri, doğum, salgın, tanısı konmuş olsun olmasın poliçe öncesinde mevcut olan bir tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz.

Seyahat acentesi iptal durumunda hizmet vermediği için sigortalıya hizmet bedelini geri ödemek ile yükümlüdür. Ancak, iptalin geç bildirilmesi nedeni ile diğer tur sağlayıcılarından temin edemeyeceği kesinti tutarları bu teminat kapsamına girmektedir. Seyahat acentesi bu kesintileri belgelemekle yükümlüdür.

Vize Alınamaması Nedeniyle Seyahatin İptali

İlgili ülke konsolosluğundan vize başvurusu belgesi, vize verilemediğine dair yazılı belge, pasaport fotokopisi ve sigorta poliçesi ve dilekçe April’e ulaştırılmalıdır.

Vize alınamaması nedeniyle seyahatin iptali maksimum 1.000 EUR/tur bedeli ile sınırlı olmak üzere geri ödenecektir.

Aşağıdaki koşulların sağlanmasına rağmen Vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde bu teminat kapsamında değerlendirilir.

 • Yolcunun pasaport ve vize evraklarının, ilgili ülke veya vize başvurusu yapılacak ülke rejimine uygun şekilde, tam ve eksiksiz şekilde hazırlanmış olması
 • Vize başvurusu yapacak kişinin hükümlü, sakıncalı veya şüpheli statüsünde olmaması
 • İlgili ülke Vize bölümünün, pasaportu ve vize başvurusunu kabul etmiş olması
 • Vize başvurusu yapacak kişiye ait pasaportun daha önce herhangi bir nedenle, vize başvurusu yapmaya uygun olmadığına dair bir ibareye sahip olmaması, vize reddi almamış olması
 • Vize başvurusunun ilgili aracı kuruma veya doğrudan ilgili ülkenin vize bölümüne, seyahatin başlangıç tarihinden en geç 5 işgünü önce yapılmış olması
 • Piyasa teamülleri gereği başvuru sonucunun olumsuz olacağının açıkça bilinmesine rağmen, vize başvurusunun gidilecek ülke Vize bölümü yerine, başka bir ülkenin Vize bölümüne yapılmamış olması
 • Yine aynı teamüller gereği, başvurunun sonuçlanması için yeterli ve kabul edilebilir bir süre kalmamış olmasına rağmen, vize başvurusunun yapılmamış olması
 • Vize başvurusunun, yukarıda sayılan şartlara uygun olarak yapılmasına rağmen, ilgili ülkenin Vize bölümü tarafından vize verilmemesi veya vize verilmiş olmasına rağmen pasaportun, seyahat başlangıç tarihinden sonra teslim edilmesi

Vize alınamaması sebebiyle tur iptal teminatı yıllık 5.000 EUR ile sınırlıdır. 5.000 EUR’yu aşan tazminat taleplerinden HDI Sigorta sorumlu olmayacaktır.

 11) Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, HDI namına April sigortalının Daimi İkametgahı’na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların April’e ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi).

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

 12) Seyahat Acentesinin İflası ve Taahhütün Yerine Getirilememesi

Bu poliçede sigorta ettiren olarak yer alan Seyahat acentesinin iflası halinde katılımcıya karşı  sattığı turdan kaynaklanacak sorumluluğu Türk Mesleki Sorumluluk Genel şartları A1.b klozu dahilinde, A4.3.b maddesi hilafına belirtilen limitlerle temin edilmektedir. Hizmetlerdeki eksiklikler ise Kütahya Çizelgesinde belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak olup buradaki oranlar üzerinden ödenen tur bedeli geri ödemesi yapılacaktır.  Ödeme katılımcıya (yurtiçi veya yurtdışı seyahat sağlık sigortası sigortalısına) yapılacaktır.

Taahütün yerine getirilmemesi ise Kütahya çizelgesindeki oranlar dahilinde beher katılımcı için poliçede belirtilen limitten fazla olmamak kaydı ile kendi tur bedeli ile sınırlıdır.

Seyahat Acentesinin İflası 

Sigortalının paket tur kapsamında seyahat acentesi vasıtasıyla yapacağı seyahat ve konaklamalarda ve sigortalının bedelini ödemiş olması kaydıyla; Acentenin iflas etmesi ve iflasın kanunen yetkili mercilerce ilânı,  Acentenin kamu güvenliği nedeniyle kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulması halleri hariç, grev, lokavt ve halk hareketleri   sonucu seyahatin fiilen yapılamayacağının veya tamamlanamayacağının ortaya çıkması halinde seyahat başlamadıysa ödenen paket tur bedeli poliçe teminatı dahilinde; seyahat başladıysa katılımcının başlangıç noktalarına dönmelerinin organize edilme bedelleri poliçe teminatı dahilinde ödenir.  Tazminatı talep edebilmek için, sigortalının talebini tevsik edecek tüm belgelerle birlikte, makbuz, fatura ve benzeri kanunen geçerli sayılan ödeme ve ispat belgelerinin ibrazı şarttır. Acentenin kasten sebep olduğu her türlü olay teminat haricidir.  Sigorta teminatı, organize edilen tura ait gezi sözleşmesinin imzalanarak, tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve katılımcıların turu tamamlamaları ve başlangıç noktasına dönmeleri ile sona erer.

Taahhütün Yerine Getirilmemesi

Satılan turların, gezi sözleşmesinde yer alan unsurları içermemesi veya ürünün özelliği gereği taşıması gereken asgari özelliklere sahip olmaması durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı veya yargı kararı ile, katılımcıya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi) kapsamında ve teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar.

TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi), seyahat acentalarının paket turlarında tüketicilere taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir. Hesaplama yontemi, hizmetlerdeki eksiklik durumunda uygulanacak iade oranlarının yer aldığı hesap cetveli TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi)nde yer almaktadır.

 13) Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması 

April, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde, April söz konusu bagajı Daimi İkametgah’a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

 14) Tarifeli Havayolu Uçuşlarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi’nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile HDI namına April Sigortalı’ya poliçe üzerinde yazan limit dahilinde ödeme yapacaktır. HDI namına April  tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı’ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı’nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Savaş olan ülkeler teminat dışı olup ülke adı poliçede belirtilmemiş olsa dahi teminat verilmez.
 • Yurtdışı Seyahat poliçeleri en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. TC sınırları içerisine giriş yapılmadan 92 günü aşan seyahatlerde yeni bir poliçe düzenlense dahi teminatlar geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz. Yapılan yeni poliçe/ler geçersiz sayılır.
 • Sigortalının asistans teminatlarından faydalanmasına yönelik taleplerde 0 90 212 370 29 11 no’lu telefon numaralarının aranması ve yönlendirme alınması hizmetlerden faydalanılması için ön koşuldur. Seçilen alternatife ait numara aranmadan yapılacak hiçbir masraftan HDI Sigorta A.Ş sorumlu değildir.
 • Yanlış beyanda bulunulması durumunda poliçe geçerli sayılmayacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.
 • Tıbbi tedavi teminatı vb. harcamalarda hastane masrafları yalnızca poliçe üzerindeki sigortalı için geçerlidir. Refakatçi konaklamaları, yemekleri vb. teminat haricidir.

 İSTİSNALAR

1. HDI Sigorta ve APRIL Asistans, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi’ne ait gümrük kapısından girişine kadar (hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır.

2. HDI Sigorta’nın ve APRIL Asistans’ın, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :

 • Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
 • Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
 • Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
 • Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 • Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 • Irak, Afganistan vb gibi savaş bulunan ve şiddet olayları devam eden ülkeler kapsam dışı olup teminat verilmemektedir.
 • Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve komplikasyonları,
 • Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
 • Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 • Doğuştan gelen hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 • Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları,
 • Akut olmayan diş tedavileri,
 • Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, homeopati, akupunktur v.b)
 • Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar,
 • Sigorta tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş hekimi yardımı gerektiren hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır),
 • 60 Euro’nun üzerindeki diş tedavi giderleri,
 • Protezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme materyalleri, gözlükler, suni organlar,
 • Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması,
 • Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
 • Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
 • Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi,
 • Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
 • Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
 • Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
 • Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ülkesine geri dönme,
 • Akıl hastalıkları ve bunlara bağlı olarak gelişen yaralanma, bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
 • Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 • Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)
 • Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti.
 • Sigortalı’nın yarışlara, sportif faaliyetlere hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar, (tehlikeli faaliyetler içeren kurs/eğitimlere katılma)
 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 • Bununla ilgili bir surprim ödenmediği sürece kayak,
 • Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 • Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler,
 • Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması,
 • Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar,
 • Acil hastalıklar (ek 2 de belirtilmiştir) dışında meydana gelen her türlü tetkik, tedavi, muayene ve ilaç giderleri,
 • 71 yaş ve üzerindeki kişiler.

3. Avrupa dışındaki ülkelerden hava ambulansı ile tıbbi nakil.

4. HDI Sigorta ve APRIL, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır.

a)HDI Sigorta ve APRIL, yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı’nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)

b)Sigortalı hasarın meydana geldiği andan itibaren hiç bir işlem yapmadan ilk olarak poliçe üzerinde belirtilmiş olan asistans şirketi (APRIL) aramakla yükümlüdür. Asistans şirketin aranmaması durumunda teminatlar geçersiz sayılacaktır.

c)Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi’ne döndükten sonra oluşan masraflar.

d)Türkiye’de herhangi bir yardım hizmeti.

e)Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

ACİL HASTALIKLAR LİSTESİ                                                                                                

1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum

2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.

3. Zehirlenmeler(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)

4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.

5. Trafik Kazası

6. Ani Felçler

7. Migren (Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları olması durumunda geçerlidir)

8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri

9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.

10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.

11. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.

12. Yüksekten Düşme(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)

13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması

14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.

15. Elektrik Çarpması

16. Ciddi Göz Yaralanmaları(göz kaybına neden olacak durumlarda geçerlidir)

17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb(faili belli olmayan durumlarda geçerlidir)

18. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.

19. Suda Boğulma

20. Donma, Soğuk Çarpması

21. Isı Çarpması

22. Ciddi Yanıklar

23. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.

24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı

25. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.

26. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.

27. Tecavüz

28. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

Sürprimler

80 yaşa kadar sürprim yok

81 itibariyle %100 olarak sürprim