TC VATANDAŞLARI YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI (STANDART VİZE)

products-header-img

TC VATANDAŞLARI YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI (STANDART VİZE)

Standart vize poliçesi olarak da geçer. Yurtdışı vize alımlarında gerekli olan 30.000 EUR tıbbi tedavi teminatı içeren poliçedir. Vize ihtiyacı olmayan kişiler de seyahat halindeyken ani olarak hastalanma veya yaralanma durumunda kendilerini güvenceye alabilmek adına yaptırabilir.

Satın almak için buraya tıklayınız.

TEMİNATLAR VE AÇIKLAMALARI

1) Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April; hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI Sigorta namına ödeyecektir. Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Daha önceden var olan ve kronik hastalıklar kapsam dışıdır.

2) Tıbbi Danışmanlık/ Medical Bilgi/Organizasyon

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda April Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

3) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati-Medikal Transfer

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve April’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak April’in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April’in doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

4) Sigortalının Cenazesinin Nakli

Sigortal’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde April; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

5) Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine April, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

ÖZEL NOTLAR

  • Savaş olan ülkeler teminat dışı olup ülke adı poliçede belirtilmemiş olsa dahi teminat verilmez.
  • Yurtdışı Seyahat poliçeleri en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. TC sınırları içerisine giriş yapılmadan 92 günü aşan seyahatlerde yeni bir poliçe düzenlense dahi teminatlar geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz. Yapılan yeni poliçeler geçersiz sayılır.